Bij deze willen wij u op de hoogte stellen van de richtlijnen van Het Kleurrijk betreffende zieke kinderen op het kinderdagverblijf. Dit beleid is opgesteld naar aanleiding van de richtlijnen van de GGD.

Aan de hand van dit “ziektebeleid” bepaalt de leiding van Het Kleurrijk wanneer uw (zieke) kind wel of niet naar het kinderdagverblijf kan komen ofwel wanneer uw kind moet worden opgehaald van het kinderdagverblijf.

Wanneer u als ouder uw kind voor 15.00 uur, 1 dag van te voren, ziek meldt dan kunt u die dag inhalen. Ziektedagen mogen worden ingehaald binnen 2 kalendermaanden, mits de groep het toelaat.

Bij ziekte van een kind letten wij op:

  • A de gezondheid en het welbevinden van het kind;

Kinderen die zich niet lekker voelen hebben vaak behoefte aan extra aandacht. Sommigen willen graag de meest vertrouwde persoon (een van de ouders) om zich heen hebben. Soms kan inspanning voor het zieke kind teveel worden. In deze gevallen is het kind thuis beter op zijn plaats. Een ziek kind kan op de opvang niet de aandacht krijgen die het nodig heeft zonder dat dit ten koste gaat van de andere kinderen.

  • B de gezondheid van de andere kinderen.

Veel besmettelijke ziekten worden al overgedragen voordat het zieke kind verschijnselen vertoont en de diagnose gesteld wordt. In deze situaties is het niet mogelijk om besmetting te voorkomen. Wanneer het echter mogelijk is zal de groepsleiding de besmetting proberen te beperken.

Lees meer

Meer informatie of direct inschrijven?

Klik op de knop om uw kind snel en simpel in te schrijven!

Direct inschrijven