Open Menu

Ziektebeleid

Beste ouders en/of verzorgers,

Bij deze willen wij u op de hoogte stellen van de richtlijnen van Het Kleurrijk betreffende zieke kinderen op het kinderdagverblijf. Dit beleid is opgesteld naar aanleiding van de richtlijnen van de GGD.

Aan de hand van dit “ziektebeleid” bepaalt de leiding van Het Kleurrijk wanneer uw (zieke) kind wel of niet naar het kinderdagverblijf kan komen ofwel wanneer uw kind moet worden opgehaald van het kinderdagverblijf.

Wanneer u als ouder uw kind voor 15.00 uur, 1 dag van te voren, ziek meldt dan kunt u die dag inhalen. Ziektedagen mogen worden ingehaald binnen 2  kalendermaanden, mits de groep het toelaat.

Bij ziekte van een kind letten wij op:

A de gezondheid en het welbevinden van het kind;

B de gezondheid van de andere kinderen.

Ad. A de gezondheid en het welbevinden van het kind

Kinderen die zich niet lekker voelen hebben vaak behoefte aan extra aandacht. Sommigen willen graag de meest vertrouwde persoon (een van de ouders) om zich heen hebben. Soms kan inspanning voor het zieke kind teveel worden. In deze gevallen is het kind thuis beter op zijn plaats. Een ziek kind kan op de opvang niet de aandacht krijgen die het nodig heeft zonder dat dit ten koste gaat van de andere kinderen.

Ad. B de gezondheid van de andere kinderen

Veel besmettelijke ziekten worden al overgedragen voordat het zieke kind verschijnselen vertoont en de diagnose gesteld wordt. In deze situaties is het niet mogelijk om besmetting te voorkomen. Wanneer het echter mogelijk is zal de groepsleiding de besmetting proberen te beperken.

Het is de verantwoordelijkheid van u als ouder om het kinderdagverblijf op de hoogte te brengen van een mogelijke besmettelijke ziekte van uw kind.

Het is de verantwoordelijkheid van het kinderdagverblijf om ouders te informeren over een op het kinderdagverblijf heersende besmettelijke ziekte.

De pedagogisch medewerker kan twijfelen of er sprake is van een besmettelijke uitslag bij het kind. Er kan dan worden verzocht om met het kind naar de huisarts te gaan om dit te laten vaststellen. Risico doelgroepen kunnen dan geïnformeerd worden.

Met vriendelijke groeten,

Medewerkers Het Kleurrijk

Wat doet Het Kleurrijk als uw kind ziek is?

Allereerst kijken we naar het algemene beeld, bijvoorbeeld: heeft uw kind temperatuursverhoging, voelt het zich merkbaar ziek, drinkt uw kind nog voldoende en speelt het nog. De groepsleiding zal, als uw kind tekenen van ziekte vertoont, u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van zijn/haar toestand.

Als een kind zich echt ziek voelt en zich ook zo gedraagt, dan zullen we u vragen uw kind te komen halen.

De leidsters zijn door de grootte van de groep en het dagprogramma beperkt in hun mogelijkheid tegemoet te komen aan de behoefte en de verzorging van een ziek kind.

Wanneer uw kind meer dan 38,5 graden koorts heeft, wordt u door de pedagogisch medewerker van Het Kleurrijk gebeld om uw kind op te komen halen. De grens is echter niet absoluut. Wanneer uw kind gewoon speelt, de koorts geen extra belasting voor de leidsters is en de oorzaak bekend is (bijv. na een BMR-inenting) wordt u door de leidsters geïnformeerd, maar niet verplicht om uw kind direct te komen halen. Uw kind wordt met een temperatuur van 38,5 graad niet meer in een bed gelegd. Dit omdat we geen zicht hebben op het kind en we niet willen dat een kindje bijvoorbeeld een koortsstuip krijgt. De grens ligt bij 39 graden koorts. Dan zal de pedagogisch medewerker u als ouder bellen met de vraag uw kind op te halen.

Het tegenovergestelde kan ook aan de orde zijn: wanneer uw kind minder dan 38,5 graden koorts heeft maar zich overduidelijk niet meer prettig voelt in de opvangsituatie, wordt u door de pedagogisch medewerker gebeld om uw kind op te komen halen. Maar voor alles geldt dat een ziek kind altijd liever in de vertrouwde thuissituatie is waar het in rust kan herstellen.

Wat kunt u doen als uw kind ziek is

Als uw kind niet fit is maar zich wel goed voelt kunt u uw kind brengen. Geef dan a.u.b. aan de groepsleiding door dat uw kind niet fit is, zodat zij extra op uw kind kan letten. We willen ook graag weten waar u die dag direct bereikbaar bent.

Als uw kind ziek is en thuis blijft, wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleiding en daarbij de aard van de ziekte noemen.

Ongeluk

Wanneer uw kind een ongeluk op het dagverblijf krijgt zal de leidster de eerste EHBO toepassen. Iedere leidster van Het Kleurrijk heeft een EHBO diploma. Mocht de leidster vermoeden dat een bezoek aan een huisarts wenselijk is dan wordt u als ouder hierover ingelicht. U kunt zelf met uw kind naar de huisarts gaan en in acute gevallen gaan 2 personen van Het Kleurrijk met uw kind naar de huisarts. U als ouder wordt uiteraad direct op de hoogte gesteld.

Mocht uw kind een been gebroken hebben dan kan Uw kind naar Het Kleurrijk komen als het loopgips heeft. We willen niet het risico lopen dat het kind meer zal beschadigen als het zonder loopgips op de groep verblijft. In andere gevallen zal de leidster na het ongeluk bepalen of het verantwoord is om een kindje op de groep aan te nemen.

Medicijngebruik

We dienen geen koortsverlagende medicijnen toe, ook geen homeopatische middelen om de koorts te verlagen. Zetpillen en paracetamol kunt u dus niet meegeven, ook geen homeopatische zetpillen. We zijn niet bevoegd om te bepalen wat de oorzaak van de koorts is en kunnen in geen geval de verantwoordelijkheid nemen voor de toediening van de koortsverlagende medicatie. We dienen ook geen homeopatische zetpillen toe in verband met pijn. KInderen die pijn hebben voelen zich niet prettig en krijgen op het kinderdagverblijf niet de aandacht die het nodig heeft.

Medicatie mag alleen met schriftelijke toestemming van de ouders worden toegediend. Dit geldt ook voor homeopatische middelen. Medicatie moet tevens voorzien zijn van originele verpakking en bijsluiter. Bij de pedagogisch medewerker kunt u een speciaal daarvoor bestemd formulier opvragen.

Meest voorkomende ziektes:

Diarree

Verschijnselen: Waterdunne ontlasting, kan samen gaan met koorts, misselijkheid en braken, verschijnselen duren ongeveer 2 dagen.

Beleid Kleurrijk Extra aandacht voor de hygiëne. Als het kind veel “diarreeluiers” heeft ( bij 2 totale verschoningen), moet het kind vanuit hygiënisch oogpunt naar huis gaan, zodat de eventuele besmetting naar de groep toe wordt beperkt.

Hoofdluis

Verschijnselen: Hoofdluis zijn kleine beestjes die dicht op de hoofdhuid zitten. Ze leggen eitjes ( neten) die grijswit van kleur zijn en lijken op roos.

Ze zitten vast aan het haar, de aanwezigheid van hoofdluis geeft vaak hevige jeuk, vooral achter de oren en in de nek.

Voor de ouders: Behandelen met speciale middelen, te verkrijgen bij de drogist of apotheek. ALTIJD MELDEN AAN DE LEIDSTERS, OOK ALS HET KIND BEHANDELD IS.

Beleid Het Kleurrijk: Het kind moet direct behandeld worden. De ouders worden gebeld. De ouders dienen zelf met een shampoo de haren te wassen, deze is verkrijgbaar bij de apotheek

Ontstoken ogen

Verschijnselen: Roodheid, zwelling en pijn, meestal in beide ogen bij een virusinfectie.

Rode ogen, opgezette oogleden, gele of groene pus uit het oog bij een bacteriële infectie.

Voor de ouders: De pus is besmettelijk.

Beleid Het Kleurrijk: De pedagogisch medewerker bepaald of het mogelijk is om het goed te

verzorgen. Wanneer dit niet het geval is, dient het kind opgehaald te worden.

Als het kind geen algemene ziekteverschijnselen meer heeft , mag het naar Het Kleurrijk komen.

Loopoor / Middenoorontsteking

Verschijnselen: Het trommelvlies is kapot gegaan en er komt pus uit het oor het ziet eruit als snot en het stinkt.

Voor de ouders: De pus is zeer besmettelijk.

Beleid Het Kleurrijk Een kind met een acute middenoorontsteking voelt zich veelal ziek en zal niet op Het Kleurrijk komen, of u zult verzocht worden het kind op te halen.

Wanneer uw kind wel naar Het Kleurrijk komt dient het oor afgeplakt te zijn met een gaasje.

Vijfde ziekte

Verschijnselen: Lichte koorts, grote en kleine rode vlekken, beginnend in het gezicht en zich verspreidend over het gehele lichaam.

Voor de ouders: Kind is nauwelijks ziek. De vlekken verdwijnen binnen 1 a 2 weken.

Beleid Het Kleurrijk: Als het kind geen algemene ziekteverschijnselen heeft, heeft weren van Het Kleurrijk geen zin, omdat de besmettelijke periode juist voor het ontstaan van de uitslag ligt als de ziekte nog niet als zodanig herkenbaar is. De GGD adviseert om zwangeren die in contact zijn

geweest met de vijfde ziekte contact met de huisarts op te laten nemen.

Zesde ziekte

Verschijnselen: Plotseling hoog oplopende koorts die 3 tot 5 dagen aanhoudt. Kleine vlekjes die zich vooral op romp en gezicht bevinden.

Voor de ouders: Het is een onschuldige ziekte die spontaan geneest. De ziekte is besmettelijk vanaf het moment dat de koorts op komt, totdat de vlekken zijn verdwenen.

Beleid Het Kleurrijk: Als het kind geen algemene ziekteverschijnselen heeft, mag het naar Het Kleurrijk.

Waterpokken

Verschijnselen: In het begin lichte koorts, hoesten, hoofdpijn na een paar dagen kleine rode bultjes waarop blaasjes ontstaan, die erg kunnen jeuken.

Waterpokken is besmettelijk vanaf een dag voor het ontstaan van de blaasjes tot alle blaasjes zijn ingedroogd. De kans dat er al andere kinderen besmet zijn voordat je ziet dat een kind waterpokken heeft is zeer groot.

Voor de ouders: Het vocht in de blaasjes is besmettelijk, probeer krabben te voorkomen.

Beleid Het Kleurrijk: Als het kind geen algemene ziekteverschijnselen heeft, mag het naar Het Kleurrijk.

Koortslip

Verschijnselen: Er vormen zich meestal blaasjes rond de mond die vocht bevatten. Na enkele dagen springen ze open, waarna zich een korstje vormt. De koortslip jeukt hevig. De klachten duren ongeveer een week, maar kunnen telkens terug keren.

Voor de ouders: Het vocht uit de blaasjes is zeer besmettelijk.

Besmetting vindt plaats door aanraking van de blaasjes. De besmettelijkheid is voorbij als zich een korstje heeft gevormd.

Beleid Het Kleurrijk: Kind mag weer komen als de blaasjes zijn ingedroogd en er zich een korstje heeft gevormd.

Krentenbaard

Verschijnselen: Begint met een blaasje, dat openbarst en waarop een honinggele korst ontstaat. De plekken breiden zich uit, zodat het lijkt alsof het kind een baard van krenten heeft. De infectie zit meestal in het gezicht rond de neus of mond, maar kan zich ook op andere plaatsen voordoen

Voor de ouders: Huisarts raadplegen. Het vocht uit de blaasjes is zeer besmettelijk tot de blaasjes zijn ingedroogd.

Beleid Het Kleurrijk: Kinderen met een krentenbaard mogen pas weer op het Het Kleurrijk komen twee dagen na het starten van een antibiotica behandeling. Ook dienen de blaasjes zijn ingedroogd en  de wond bedekt te worden. Vooral in het gezicht is de kans op besmetting het grootst . We willen dit binnen Het Kleurrijk voorkomen.

Kinkhoest

Verschijnselen: In het begin een gewone verkoudheid met niezen, lichte koorts en prikkelhoest, gaat over in hevige hoestbuien met gierend geluid. Opgeven van taai slijm en braken kan voorkomen.

Beleid Het Kleurrijk: Kinkhoest moet door de behandelend arts gemeld worden bij de GGD. Kinkhoest is vooral besmettelijk aan het begin van de ziekte. Iemand is besmettelijk tot 4 weken na het begin van de erge hoestbuien. Voor kinderen jonger dan 12 maanden, die geen of onvoldoende vaccinaties tegen kinkhoest hebben gehad en zwangere die op het punt staan te bevallen, is het belangrijk na contact met een kinkhoest patiënt contact op te nemen met de huisarts.

Als iemand antibiotica krijgt is het na een week na start van de therapie niet meer besmettelijk. Na deze week mogen kinderen weer naar Het Kleurrijk komen.

Schimmelinfecties -Ringworm

Verschijnselen: Huiduitslag begint met rode vlekken, waarop soms blaasjes ontstaan. De huid gaat op deze plekken schilferen. De roodheid breidt zich uit vanaf de rand van de rode vlek. De ringworm ontstaat wanneer in het midden van deze plek de genezing begint. Deze schimmelinfectie kan overal op het lichaam optreden.

Beleid Het Kleurrijk: Een kind mag niet komen tijdens de besmettelijke periode. Het is besmettelijk zolang de schilfering aanwezig is.

Bof

Verschijnselen: Dikke wangen en hals, pijn in of achter het oor vooral bij kauwen of slikken, droge mond, soms koorts, soms hoofdpijn.

Voor de ouders: De ziekte is matig besmettelijk vanaf 6 dagen voor tot 9 dagen na het begin van de zwelling.

Beleid Het Kleurrijk: De bof moet gemeld worden aan de GGD. Een kind mag niet komen zolang de ziekte besmettelijk is en het kind algemene ziekteverschijnselen heeft.

Roodvonk

Verschijnselen: Hoge koorts, keelpijn, braken, op de tweede dag ontstaan kleine puntvormige rode vlekjes, vooral in de nek, op de borst, onder de oksels, bij de ellebogen, in de liezen en aan de binnenkant van de dijbenen. De tong is eerst geheel beslagen, later geheel rood met puntjes. Na 10 dagen verbleekt de huiduitslag en begint de huid te vervellen.

Voor de ouders: Huisarts bezoeken voor antibioticakuur.

Beleid Het Kleurrijk: 24 uur na behandeling met antibiotica is de besmettelijke periode voorbij. De GGD wordt door het kindercentrum geïnformeerd wanneer zich binnen 10 dagen twee gevallen van roodvonk voordoen.

Hand-voet- en mondziekte

Verschijnselen: Kleine blaasjes in de mond die vrij gemakkelijk stuk gaan en die kleine oppervlakkige beschadigingen geven van het slijmvlies. Kort nadat de blaasjes in de mond zijn verschenen ontstaan er kleine blaasjes op de handpalmen en voetzolen. Eerst rode vlekjes en later kleine blaajses met een rood randje erom heen. Verdwijnt vaak na een week.

Voor de ouders: Het is een zeer besmettelijke ziekte. Hygienne is zeer belangrijk.

Beleid Het Kleurrijk; Het kind mag op Het Kleurrijk komen als alle blaasjes zijn verdwenen om besmetting van andere kinderen te voorkomen. Wanneer er meerdere kinderen besmet zijn bepaald de leiding wat er gebeurd.

Datum actuele versie

11 juni 2018 ziektebeleid Het Kleurrijk