Open Menu

Ouderbeleid

Ouderbeleid

We hechten groot belang aan een goed contact met de ouders/verzorgers. Het contact met de ouders is voor ons een essentiële voorwaarde voor een goede ontwikkeling van het kind binnen onze opvang.

U als ouder/verzorger heeft een belangrijke rol in ons kinderdagverblijf. Alles wat een kind overdag heeft meegemaakt neemt het in zijn beleving mee naar huis. Daarom is het van belang dat u als ouder/verzorger weet wat uw kind overdag heeft meegemaakt. De leidsters nemen de tijd om u op de hoogte te stellen van de lopende projecten en de ondernomen activiteiten met de kinderen. Op deze manier kunt u er thuis met uw kind op voortborduren en wordt u als ouder betrokken bij de belevingswereld van uw kind.

Het wennen

We vinden het plezierig dat zowel u als ouder als uw kind kan wennen aan ons dagverblijf. Als de bezetting het toelaat doen we dit voor de officiële ingangsdatum. Het is prettig dat de eerste dag op het Kleurrijk niet gelijk de eerste werkdag van de ouders is.

Vlak voordat uw kind wordt geplaatst bij het Kleurrijk maakt de locatiemanager een afspraak voor een intake gesprek bij u thuis. Op deze manier kunnen we zien hoe het kind is in zijn/haar vertrouwde omgeving en u kunt wat vertellen over uw kind. Tevens wordt er een afspraak gemaakt voor een wenochtend.

Op de wenochtend kunnen de ouders en hun kind samen op Het Kleurrijk blijven. Om 09.30 uur bent u welkom.

Het doel van de wenochtend is:

  • Het vertrouwd raken van het kind met de nieuwe omgeving en het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen kind en groepsleidsters.
  • Het vertrouwd raken van de ouders met de nieuwe situatie en het vertrouwen krijgen dat hun kind in goede handen is.
  • Het goed op elkaar afstemmen van voedingsschema’s, slaapgewoontes en pedagogische aanpak thuis en op Het Kleurrijk.

Hoe lang een kind nodig heeft om te wennen hangt van een aantal factoren af. Onder meer de leeftijd van het kind. Bij een baby van rond de 10 weken zal met de ouders het vertrouwen moeten worden opgebouwd dat er goed en zorgvuldig met hun kind wordt omgegaan.

Voor een baby is het belangrijk een vertrouwde slaapomgeving te creëren. Daarom vragen we de ouders om een knuffel of een doekje van thuis mee te geven. De vertrouwde geur verschaft geborgenheid bij de baby. Voor de kinderen die een speen gebruiken laten de ouders een speen op Het Kleurrijk achter. In overleg met de ouders slapen de hele jonge baby’s naar behoefte op de groep of in de slaapkamer. Zodra de kinderen gewend zijn wordt er naar gestreefd de baby’s op vaste tijden in de slaapkamer te laten slapen.

U kunt ten allen tijde contact met ons opnemen om te horen hoe het met uw kind gaat. Mocht het moeizaam gaan dan kunnen we er een halve dag van maken. Wij nemen dan uiteraard contact met u op.

Contacten bij het brengen en halen
Wij vinden een goed contact met de ouder tijdens het brengen en halen belangrijk. Het biedt de gelegenheid om over en weer belevenissen en bijzonderheden van het kind aan elkaar door te geven. ‘s Ochtends staat er koffie en thee klaar in de keuken, waar ouders desgewenst gebruik van kunnen maken..

Ieder kind heeft zijn/haar eigen schrift waar we regelmatig in schrijven. Ook ouders kunnen het schriftje mee naar huis nemen om er af en toe wat in te schrijven. Er is ruimte voor contact, overleg en het doorspreken van de dag, in te vullen naar eigen behoefte.

Oudergesprekken
Oudergesprekken bieden de mogelijkheid om uitgebreider dan tijdens de breng- en haalcontacten- over het kind en het gebeuren op de groep te kunnen praten. Hier kunnen opvoedingsideeën en tips uitgewisseld worden en kunnen leidsters en ouders elkaar adviseren. In samenwerking met de ouder wordt bepaald of het kind toe is aan de overstap naar een andere groep.

Ook de algemene observaties worden met u besproken.

Ouderraad

Binnen Het Kleurrijk is er een ouderraad samengesteld. Deze ouders bespreken en brainstormen samen met de leiding van Het Kleurrijk over onder meer beleidszaken en  activiteiten die we voor de kinderen kunnen organiseren. De ouderraad is voor u als ouder altijd bereikbaar voor vragen of opmerkingen. U kunt ze uiteraard persoonlijk aanspreken of uw vraag mailen naar

oudercommissiekleurrijk@live.nl

van links naar rechts:

Sabine Aalpoel, moeder van Dion en Kiki op de peuter- en babygroep

Diana Eleveld, moeder van Sep en Fie, op de dreumesgroep

Hilde Stegeman, moeder van Novak, dreumesgroep

Mieke Eikelboom, moeder van Jip en Lot op de peutergroep

Een paar reacties van ouders over Het Kleurrijk:

Mini:”Na een drukke werkdag is het heerlijk mijn kinderen bij Het Kleurrijk te zien spelen, het is er gezellig en erg ontspannen. En als mijn dochter dan wil blijven zegt dit genoeg over de leuke dag die zij heeft gehad.”

René: “Het Kleurrijk daagt uw kind uit om zichzelf te ontdekken”

Judith: “Kinderen moeten nog zo lang zo veel, bij Het Kleurrijk worden ze uitgedaagd maar ze kunnen kind blijven en groeien op hun eigen wijze.”

“Ik vind het een fijn idee dat mijn baby lekker veilig tussen de babies zit en niet omver kan worden gelopen door peuters of per ongeluk toch in de buurt komt van speelgoed wat niet voor haar is bedoeld.”