Namens alle collega’s van Het Kleurrijk wensen we jullie een fantastisch jaar!

Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een rondleiding en kennismaking. We plannen dit nu in de avonduren. Mail ons gerust.

We vangen uw kind graag op in onze aparte baby-, dreumes-, of peutergroep.

Tot ziens op Het Kleurrijk