De leidsters bereiden een activiteit voor waarbij het kind uitgedaagd wordt tot ontdekken. Er worden materialen neergezet of aangeboden waar het kind iets mee kan doen. Het blijft een verrassing wat er gaat gebeuren. Komt het kind niet tot spel dan zal de leidster een toevoeging doen in de vorm van een attribuut toevoegen, een handreiking of een vraag stellen. Dit soort activiteiten worden op iedere groep uitgevoerd.