Vorig jaar heeft Het Kleurrijk een enquete gehouden onder alle ouders. Daarin kwam onder andere naar voren dat ouders het interessant vonden om een cursus EHBO te volgen. Dit hebben wij ook opgepakt en er bleek uiteindelijk veel animo voor deze avond te zijn. We hebben zelfs twee avonden georganiseerd.

De ouders waren zeer positief en vonden het een hele nuttige avond.  De avond werd gehouden op Het Kleurrijk zelf. En iedereen heeft veel kunnen oefenen mbt reanimeren, verslikking, wonden etc. Het was een hele zinvolle avond. En wellicht voor herhaling vatbaar voor volgend jaar.