Het is mogelijk om peuters op te laten vangen op het Kleurrijk. Op woensdag en vrijdag hebben wij ruimte om uw kind op te vangen. U kunt kiezen voor twee halve dagen of 1 hele dag.

Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Het Kleurrijk heeft kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep. In de peutergroep zitten kinderen in de leeftijd van 2,5 – 4 jaar. Er worden tal van activiteiten aangeboden voor kinderen. Zij gaan op ontdekkingstocht en leren daardoor heel veel. Door zelf iets te mogen doen onthoudt het kind het ook beter.

Het Kleurrijk staat voor de slogan “Wat houdt het kind bezig in plaats van dat wij ze bezighouden”

Het is belangrijk om in te spelen op de interesse van het kind. Op die manier is het kind veel meer geïnteresseerd om nieuwe dingen te leren. Hierdoor ontwikkelen zij zich verder en ieder op zijn eigen nivo en manier.  Kinderen leren niet alleen van elkaar, van de leidster maar ook van de omgeving. We zorgen op Het Kleurrijk dat alle drie elementen goed vertegenwoordigd zijn.

Er zijn ouders die geen tegemoetkoming krijgen in de kosten voor kinderopvang . Daarom heeft de gemeente Voorst een regeling zodat het voor alle kinderen mogelijk is om naar de opvang te komen.  Alle kinderen hebben het recht daartoe. Hieronder leest u de regeling van de Gemeente Voorst. Het Kleurrijk biedt peuteropvang zoals de Gemeente dat bedoeld in de regeling.

** De gemeente wil ouders die geen belastingteruggave kunnen krijgen financieel tegemoet komen met de volgende tijdelijke regeling : Ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst betalen een ouderbijdrage van € 90,- voor 2 dagdelen peuteropvang, ongeacht: – de lengte van het dagdeel (3,5 , 4, 5 of 5,5 uur); – het uurtarief van de aanbieder; – de aanbieder waar u voor kiest, mits deze is opgenomen in het overzicht. Gastouders en kinderopvang 0-4 jaar (verticale groepsindeling) zijn uitgesloten van deze regeling, omdat bij deze voorzieningen geen sprake is van peuteropvang in een peutergroep. De gemeente zal de met de opvang gepaard gaande meerkosten rechtstreeks verrekenen met de aanbieder van de peuteropvang.**

Mocht u geïnteresseerd zijn in Het Kleurrijk dan bent u van harte welkom.

tel: 0571-276886 of via de website: www.kdvhetkleurrijk.nl