Op 24 december stond de GGD voor de deur van Het Kleurrijk voor een inspectie. Dit bezoek was niet aangekondigd. De inspecteur heeft met de leidinggevende gesproken en geobserveerd in alle groepen. Inmiddels hebben we het rapport ontvangen en de GGD was heel positief. Hieronder leest u een citaat uit het rapport:
Zorgdragen voor ontwikkeling van sociale competentie
De kinderen zijn deel van de groep

Observatie:
Aan de groepstafel hebben de beroepskrachten oog voor alle kinderen. Naast het uitvoeren van de zorgtaken (tafel dekken, sap inschenken, etc.) wordt bewust de dialoog gezocht. Er vinden individuele gesprekjes plaats maar ook groepsgesprekken. De beroepskrachten stellen open vragen en ontlokken hiermee mondelinge communicatie. Zij activeren de betrokkenheid en deelname van alle kinderen aan het groepsgebeuren op een wijze die recht doet aan het individuele kind. Kinderen worden gestimuleerd om sociale contacten met elkaar aan te gaan.
Stimulerend contact
De beroepskrachten moedigen gesprekjes tussen henzelf en de kinderen, en tussen kinderen onderling aan, door zowel luisteren als praten. Beroepskracht en kind dragen beiden bij aan de inhoud en voortgang van het gesprek. Als er iets gebeurt, is dit aanleiding voor een gesprek met individuele kinderen, in een klein groepje of met de hele groep.

Conclusie
Bij KDV Het Kleurrijk wordt de sociale competentie voldoende gewaarborgd.

We hebben een positief oordeel gekregen van de GGD. We zijn blij met het resultaat!